top of page
  • รูปภาพนักเขียนadmin prk

ประกาศ พิธีไหว้ครูประจำปี 2563

อัปเดตเมื่อ 2 ก.ย. 2563


ประกาศกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 3 กันยายน 2563

- การเตรียมตัวและอุปกรณ์

  • นักเรียนทุกคนเตรียมดอกไม้เพื่อทำพิธีไหว้ครูด้วยตนเอง โดยจะใช้ในลักษณะพวงมาลัยก็ได้

  • นักเรียนทุกคนใส่ชุดนักเรียน

กิจกรรมไหว้ครูเริ่มเวลา 13.00 น.

ดู 248 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page