สโมสรไลออนส์พัทยามอบเครื่องกรองน้ำและที่กดน้ำดื่ม

สโมสรไลออนส์พัทยามอบเครื่องกรองน้ำและที่กดน้ำดื่ม