รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร