มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว/โฮมรูม

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว/โฮมรูม