ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน