นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน