ทำบุญศาลประจำโรงเรียนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

ทำบุญศาลประจำโรงเรียนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่