ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียน

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียน