กิจกรรมมหกรรมรวมพลเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมมหกรรมรวมพลเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก