ภาพกิจกรรม

ส่งครูบรรณพรกำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

12 พ.ค. 2565

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

28 มี.ค. 2565

บูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

22 ก.พ. 2565

สอบ o-net นักเรียน ม.3

13 ก.พ. 2565

กิจกรรมวันตรุษจีน

1 ก.พ. 2565

ตรวจ ATK นักเรียน ม.ต้น

24 มี.ค. 2565

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร

10 พ.ย. 2564

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน วันที่ 28 ต.ค. 2564 โดยมีครูที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้บริการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นักเรียน ม.ต้น รับใบยินยอมการฉีดวัคซีน18 ต.ค. 2564

นักเรียน ม.ต้น รับใบยินยอมการฉีดวัคซีน ในวันที่ 18 ต.ค. 2564 เพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับประสานงานจากโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

รับการประเมิน กปตน.

รับการประเมิน กปตน. 27 ส.ค. 2564

ประชุมครู

ประชุมครูเพื่อวางแผนการทำงานช่วงการแพร่ระบาด

การประชุมแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2564-2566 #1 21 มิ.ย. 2564

การประชุมแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2564-2566 #1 21 มิ.ย. 2564

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

11 พ.ค. 2565

คณะครูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศึกษาดูงาน

27 มี.ค. 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

21 ก.พ. 2565

นักเรียนรับทุนศุภนิมิต

8 ก.พ. 2565

นิเทศภาษาไทย

28 ม.ค. 2565

ตรวจ ATK นักเรียนเพื่อเปิดเรียน on-site

10 ม.ค. 2565

อบรมครูโดยฝ่ายบริหารงานบุคคล

7 พ.ย. 2564

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด 28 ต.ค.2564

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด 28 ต.ค.2564 โดย นางปิยะวดี พุฒไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาววันเพ็ญ พันชนัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวจิตรานุช หอมแม้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

คณะครูมอบสิ่งของช่วยเหลือ นร. ที่ติดเชื้อโควิดและ นร. ที่เสี่ยงสูง

คณะครูมอบสิ่งของช่วยเหลือ นร. ที่ติดเชื้อโควิดและ นร. ที่เสี่ยงสูง ในวันที่ 17 ต.ค. 2564 โดยได้รับการบริจากเงินช่วยเหลือจากครูและบุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 14 ส.ค. 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน กปตน.

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน กปตน. วันที่ 1 ก.ค. 2564

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ สพฐ 18 มิ.ย. 2564

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ สพฐ 18 มิ.ย. 2564

มาตรการการป้องกันโควิด

11 พ.ค. 2565

มอบตัวนักเรียน 1/2565

27 มี.ค. 2565

ครูรัชติกร รามัญกิจ รับรางวัลคุรุสภา

19 ก.พ. 2565

ตรวจ ATK นักเรียนและครู

7 ก.พ. 2565

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565

24 ม.ค. 2565

ทำบุญศาลประจำโรงเรียนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

4 ม.ค. 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน onsite ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ 5 พ.ย. 64

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน onsite ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ 5 พ.ย. 64

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 27 ต.ค.2564

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 20 กันยายน 2564

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร วันที่ 13 ส.ค. 2564

ประชุมครูเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการเปิดเรียน

ประชุมครูเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการเปิดเรียน วันที่ 28 มิ.ย. 2564

มอบตัวนักเรียน ม.ต้น 5 มิ.ย. 2564

มอบตัวนักเรียน ม.ต้น 5 มิ.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565

11 พ.ค. 2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

23 ก.พ. 2565

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

14 ก.พ. 2565

ต้อนรับคณะจากมหาวิทลัยราชภัฎรำไพพรรณี

7 ก.พ. 2565

ตรวจ ATK นักเรียน ม.ปลาย

17-24 ม.ค. 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน on-site

20 ธ.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน 23 ต.ค.2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน วันที่ 23 ต.ค. 2564

นักเรียน ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 19 ต.ค. 2564

นักเรียน ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 19 ต.ค. 2564 ณ โดมเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 2 ต.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 20 ก.ค. 2564

การประชุมแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2564-2566 #2 23 มิ.ย. 2564

การประชุมแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2564-2566 #2 23 มิ.ย. 2564

ประชุมปิดเทอม + ประเมินครูผู้ช่วย