ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน

นักเรียน ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 19 ต.ค. 2564

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2564-2566 #2 23 มิ.ย. 2564

ประชุมปิดเทอม + ประเมินครูผู้ช่วย

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร

กิจกรรมจุดประกายฝัน#1

คุมสอบ กศน.

ค่ายเยาวชนทางสายใหม่ 2/2563

คณะนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาช่วงภาวะระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สโมสรไลออนส์พัทยามอบเครื่องกรองน้ำและที่กดน้ำดื่ม

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน

นักเรียน ม.ต้น รับใบยินยอมการฉีดวัคซีน18 ต.ค. 2564

รับการประเมิน กปตน.

ประชุมครู

การประชุมแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2564-2566 #1 21 มิ.ย. 2564

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

ปัจฉิมนิเทศน์ 2563

ตร. สภอ. โป่งน้ำร้อน ตรวจสอบรถจักรยานยนต์

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว/โฮมรูม

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว

ประชุมก่อนเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64

มอบรางวัลครูและนักเรียน 4s + กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด

คณะครูมอบสิ่งของช่วยเหลือ นร. ที่ติดเชื้อโควิดและ นร. ที่เสี่ยงสูง

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน กปตน.

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ สพฐ 18 มิ.ย. 2564

ส่งครูอภิชัย+ศึกษาดูงาน

อบรมนักเรียนยุคใหม่มีใบขับขี่

สติในสถานศึกษา

โครงการสติในสถานศึกษา

สาธารณะสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและพ่นควันกำจัดยุง

คณะนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาช่วงโควิด 19

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2563

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร

ประชุมครูเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการเปิดเรียน

มอบตัวนักเรียน ม.ต้น 5 มิ.ย. 2564

ส่งครูวิฑูรย์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น

มอบประกาศเกียรติบัตร

เลือกตั้งสภานักเรียน 64

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ประชุมโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน 28 ธ.ค. 63

ประชุมผู้ปกครอง