เกี่ยวกับโรงเรียน

สั่งซื้อสินค้าอย่างไรให้ถูกวิธี

 1. สั่งซื้อโดยใช้ระบบสั่งชื้อของเว็บ โดยการคลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ ตรงสินค้าที่ท่านต้องการ แล้วกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง
 2. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วทางร้านจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 3. กรุณาให้ข้อมูลเช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

วิธีการจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้าพัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ให้บริการเฉพาะประเทศไทย
 • ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน
 • ลูกค้าต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน
 • ถ้าสั่งสินค้ามากกว่า 50 ชิ้นขึ้นไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-999-9999 หรือ Email: xyz@xyz.com

 • 14169484_10210414450548668_708046444_n.jpg
  ประวัติโรงเรียน (School History) โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนแรก ของอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล อำเภอโป่งน้ำร้อน ถนนเฉล...

 • วิสัยทัศน์ (Vision) “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย” พันธกิจ (Mission) ๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี...

 • อัตลักษณ์ (Identity) “รักษ์สิ่งแวดล้อม” เอกลักษณ์ (Uniqueness) “โรงเรียนน่าอยู่”

 • 18871316_10213094999480716_220664409_n.png
  สีประจำโรงเรียน (School’s Color) สีม่วง - สีทอง ปรัชญา (Philosophy) “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” คติพจน์ (Motto) “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” อักษรย่อ (School Name’s Abbreviation...

 • ดร.บุณยกุล หัตถกี ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

 • ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ...

 • 888.jpg
  แผนที่จากภาพดาวเทียม... Google Map และแผนผังของโรงเรียน
Visitors: 8,097