สรุปผลการประเมินตนเอง   โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมปีการศึกษา  2560

สรุปผลการประเมินตนเอง  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมปีการศึกษา  2560

ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 : ดี

 

          

          

 

 

 

 

* รายการโรงเรียนประชาธิปไตย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ช่อง NBT

ถวายความอาลัย By โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

* เพลงมาร์ชโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

* ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.1 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.2 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.3 ปีการศึกษา 2559

* ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.4 ปีการศึกษา 2559

Visitors: 7,406