ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผอ.ดร.บุณยกุล  หัตถกี

 

 

* รายการโรงเรียนประชาธิปไตย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ช่อง NBT

ถวายความอาลัย By โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

* เพลงมาร์ชโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

* ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.1 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.2 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.3 ปีการศึกษา 2559

* ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.4 ปีการศึกษา 2559

Visitors: 6,987